Bazyliszek


Różnica płci


na placu stoją mężczyźni
niecierpliwie
 
mogliby iść tylko po co
przecież można stać
 
niecierpliwie
 
po placu chodzą kobiety
cierpliwie
 
przecież mogłyby stać
tylko po co
 
przecież można iść
cierpliwie



https://truml.com


print