Waldemar Kazubek


Geneza filozofii w ujęciu Fobiana Siembauma


Filozofia narodziła się z ludzkiego zdziwienia, z kolei zdziwienie narodziło się z pierwszej wizyty w bibliotece: na chuj komu tyle książek?https://truml.com


print