15 march 2012

OBRAZI

Naučiš se,
svoj svet
neopazno
izdvojiti
v dve polovici;
stopiti v videnje sebe -
se ne videti,
skrčiti spontane ovire
na prepihu dneva,
raskavem  brez sanj,
igrano prijazno
zasenčiti grenilo
obraznih potez,
v  slepote drugih potešiti
skrivnostne ostrine.
 
Naučiš se,
motriti ljudi –
zoreti s časom,
navidezno
pregnati temo svojih dni…
biti človek -
z jokom v krvi,
nasmehom v
znamenitem prostoru,
ki se drugim poda;
naučiš se,
odtekati kot voda,
poglobiti  - zajeziti
struge veselja ali žalosti,                    
izžarevati čustven sijaj,                                
nekomu blizu – drugemu
odtujeno,                                              
prikrito prstenega
obraza orati ledine.
 
Naučiš se,
jasnovidne mimike
obraznih potez –
brati svetovljanstvo
gubnih znamenj
samoljubja,
nič manj
temeljito kot svoje;
naučiš se,
odeti v lastno
podobo sveta,  
svoje sence odmakniti
za ogledalo duše;                     
obrazi - motreči odrazi,
vsakomur dana usoda
na obraze sipa
čustven prah,
obarvan
brezbrižno ali sojem miline.
 
Milena Sušnik Falle - Slovenija
 


FACES
 
Once you learn,
its world
seamlessly isolated
in two halves;
place themselves into seeing
ourselves –
not see ourselves
reduced to
spontaneous barriers
on drafts of the day
rough without dreams,
played friendly
overshadow
bitterness the facial
features,
in blindness satisfy other
mysterious
sharpness.
 
Once you learn,
behold people – maturing with time,
seemingly banish a gloom its days…
to be a human –
with crying in own blood
smile in the famous place
who pleases others;
Once you learn,
drain as the water,
deepen –
to stem the stream
of joy or sadness,
radiate emotion shine
someone close – another alienated,
hidden face of pale to break new
ground.
 
Once you learn,
clairvoyant mimicry
face gestures –
reading cosmopolitanism
wrinkles signs infatuation,
no less thoroughly than its:
Once you learn,
dressed in its own image of the world,
its own shadows away for a mirror of
the soul:
Faces –
watches reflections,
of everyone given the fate
on the faces of emotional dust scatter,
coloured carelessly
of strain grace.
 
Milena Sušnik Falle - Slovenija
(Poetry Rivals 2011 - UK)


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register