Poetry

Melancthe
PROFILE About me Friends (6) Poetry (70) Diary (9)23 july 2012

nr 27

schodzę po
linie zrobionej
z chusteczek
do grobu bogów
sumienia


którzy już
nie płaczą


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 1 | rating: 0/11 | report | add to favorite

Comments:

Wieśniak M,  

chusteczki spierzchnięte/ od zadzierżgnięcia/ czekają kurzu/ niegotowe/ odcięcia/ bóg świeżo ciosany jaśnieje / od wzniosłych boleści/ jak feniks/

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register