21 january 2012

Life Eroding Strife - Życie erozji Strife

The hard, relentless struggles of the world’s wealthiest few
With all their possessions and riches deciding what next to do
As the majority of nations' people toil to survive
The wealthy are left to ponder what next property or gold trinket to buy

Empathy runs deep for these pampered but still troubled souls
Beleaguered by ambitions driven to achieving their chaste set goals
Troubled and pained by not making the list of the `top ten richest’
Or that their philanthropic endeavors are not deemed the biggest

O' what unspoken gains and benefits from being of the poor
To be able to rest on one’s laurels and be labeled a non-doer
To be free of the stresses that comes with the comparative, wealthy life
The avoidance of publicity, notoriety, fame and similar life eroding strife.

____________________________________________Twarde i bezwzględne walki z najbogatszych kilka
Z wszystkich swoich dóbr i bogactw zdecydować, co dalej robić
Ponieważ większość ludzi narodów trudu przetrwać
Bogaci są pozostawione do zastanowienia się co dalej własności lub cacko złoto kupić

Empathy jest głęboka dla tych dusz rozpieszczona, ale nadal kłopoty
Oblężonym przez ambicje napędzane na osiąganiu wyznaczonych celów czysta
Trudne i bolesne, nie czyniąc listę `dziesiątce najbogatszych"
Albo, że ich dobroczynne inicjatywy nie są uważane za największe

O 'co niewypowiedziane zysków i korzyści z bycia ubogich
Aby móc spocząć na laurach i być oznaczone nie wykonawcą
Aby być wolnym od podkreśla, że pochodzi z porównawczych, życia bogatych
Unikanie rozgłosu, rozgłos, sławę i podobne życie walki erozji.


Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynków


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/1 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register