21 january 2012

Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech

Church bells echoed harmonious through the valley’s glade
Announcing the returning heroes of the day
Battered and tired they march back from a battle won
Battle’s charge to rid the world of the Evil One

For centuries dating back to times unknown
An evil darkness upon the peoples was sown
Struggle and strife with little reward became their lot
To rid of this Evil One, many a battle was fought

Not until a young man of abundant mirth did come to be
One who is least thought to be source of a remedy
But as his days in number did grow long
His presence and body increasingly grew strong

Then came the fateful day
With thousand strong he led the way
Out of the valley to an outcome unknown
To challenge the Evil One whose powers had grown

Days had past with no word of the warrior’s fate
All in the village lost hope of anything great
Then on a misty morning near summer’s end
They saw the tattered and tired come around the bend

On steed mount that lumbered under hoof
The triumphant leader raised up the Evil One’s severed head as proof
Then from that wondrous day’s welcoming event
The young hero man of mirth was given royal ascent

The moral to this tale or myth
Is to laughter never to resist
For from it can come unbridled reward
Be it through strength of character or a hero’s sword.

______________________________________________

Dzwony echem harmonii poprzez doliny polanie
Zapowiedź powrotu bohaterów dni
Poobijany i zmęczony, że marsz z powrotem walkę wygrał
Bitwa z opłat, aby uwolnić świat od złego

Przez wieki z czasów nieznane
Złą ciemność na ludzi zostało zasiane
Walka i walka z małą nagrodę stał się ich dużo
Aby pozbyć się tego złego, wiele walki stoczono

Dopiero młody człowiek bogaty wesela doszło do
, Który jest najmniej uważane za źródło lekarstwo
Ale jego dni w liczbie nie rosły
Jego obecność i ciało coraz bardziej się wzmocnił

Potem przyszedł fatalny dzień
Z tysięcznej poprowadził nas
Z doliny do nieznanego wynik
Aby wyzwanie Złego, których kompetencje wzrosła

Dni miał w przeszłości bez słowa wojownika los
Wszystko w miejscowości straciła nadzieję na coś wielkiego
Następnie w mglisty poranek w pobliżu koniec lata
Widzieli obdarty i zmęczony się za zakrętem

Na górze rumaka, że ociężale pod kopyta
Triumfalny lidera wzbudził Złego jest odcięta głowa jako dowód
Następnie z tego cudownego dnia powitanie przypadku
Młody mężczyzna bohater wesela otrzymał królewski wejście

Morał tej opowieści czy mit
Jest do śmiechu nigdy się oprzeć
Na to może on pochodzić z nagrody nieokiełznana
To przez siłę charakteru, czy bohaterem miecz.Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynków


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register