6 december 2012

SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali

Lothe of darkness, left to dwell
What tale this bloodied knife could tell
Born from a tainted mind, lured by cursed spell
Expressed by its master, servant of Hell
For the deathly evilness deed, its presence did befell

A torrid carnage wake of death and defiance
Shear morbidity and twisted execution of contrivance
Meant to defy laws of human compliance
And to confound the realm of forensic science
This crafted tool, life-ending appliance

Razor-sharp, honed steel blade, used for evil’s gain
Marks its course of deed, with blood-flowing stain
The death-still carcass, a persistent memory to remain
Negates its true purpose of service, forever to defame
Tainted, civil-minds brandish bias toward its disdain

_____________________________________


Lothe ciemności, pozostawiony mieszkać
Co opowieść ta może powiedzieć zakrwawiony nóż
Urodzony z skażonego umysłu, zwabiony przeklętego zaklęcia
Wyrażona przez master, sługi piekieł
Dla śmiertelnie notarialnego złośliwość, jego obecność nie spotkał

Skwarny wake carnage śmierci i przekora
Shear zachorowalność i skręcone wykonanie pomysłowości
Oznaczało przeciwstawić prawom człowieka zgodnie
I aby zawstydzić sferę kryminalistyki
To wykonane narzędzie, life-ending urządzenie

Ostry, szlifowane ostrze ze stali, używane do wzmocnienia zło
Zaznacza swoją przebieg notarialnego, z plamą krwi płynącej
Death-nadal zrębowej, trwałe pamięci pozostanie
Neguje swój prawdziwy cel usługi, zawsze do zniesławienia
Tainted, cywilnych-umysły wymachiwać przesunięty swojej pogardy


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register