14 february 2012

Last Human Standing - Ostatnio Human Stały

Falling deeper into the abyss of our making
This life on Earth seems forsaken
Though remedy of solution viably in-hand
But ignored, for reasons becoming clearer to understand

Global power held by the unseen elite
Are determined to manifest humanity’s defeat
They will not rest until their destructive plan is complete
Instigated with common people fighting each other in the street

Economic collapse is their efficient tool to instigate
Knowing empty belles’ are much easier to infuriate
Whilst poised in their ivory towers left to masturbate
While goon-squad militarized police, the uprisings, mitigate

It would take a fool’s mind not to see what is happening
The civilized structure of the last hundred years is set for collapsing
Then by their design a New Order for civilization is ready for hatching
To render a commoner’s life to impoverishment by servitude, ever-lasting

These are not words to echo the cry of humanity’s impending defeat
It is a call to recognize what is about to come and its receipt
Demanding if it is to happen - common people take their stand on the street
Poised ready to fight until the last Human standing on their feet

________________________________________________
 
Spada głębiej w otchłań naszej podejmowania
To życie na Ziemi wydaje się opuszczony
Chociaż lekarstwo roztworu viably w rękę
Ale ignorowane, ze względu na coraz wyraźniej do zrozumienia

Globalna moc posiadanych przez niewidzialnego elity
Określane są dla ludzkości uzewnętrzniania porażki
Nie spocznę, dopóki ich destrukcyjny plan jest kompletny
Wszczęte z zwykli ludzie walczą ze sobą na ulicy

Załamanie gospodarcze jest ich skuteczne narzędzie do wszczęcia
Znając puste belles "są znacznie łatwiejsze do rozwścieczyć
Chociaż gotowy w swoich wieżach z kości słoniowej pozostawione do masturbacji
Podczas goon-squad zmilitaryzowane policji, powstań, łagodzenia

Zajmie to głupca umysł nie widzieć co się dzieje
Cywilizowany struktura ostatnich stu lat znajduje się na zawaleniem
Następnie przez swoją konstrukcję New Order dla cywilizacji jest gotowe do wylęgu
Aby uczynić z ludu życia do zubożenia przez niewoli, zawsze trwały

To nie są słowa echo wołanie ludzkości zbliżającym się klęską
Jest to wezwanie do uznania tego, co ma przyjść, a jego odbiór
Wymagający, jeśli ma się zdarzyć - zwykli ludzie podejmują swoje stoisko na ulicy
Gotowy gotowy do walki aż do ostatniego człowieka stojącego na nogachlist of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 0 | rating: 0/2 | report | add to favorite

Comments:other poems: Behind Bars, The Snake, Nature's Seed, Challenge, Share, April's Mule, Fortune’s Street, Day-dreaming Drem'n, Artiste, Loving You, Expressive Response, Dumpster-Divers: A People’s Revolution - Śmietniku-Divers: Revolution Ludowa, Poetic Lethargy - Poetic Letarg, Morality’s Grasp - Moralność jest Grasp, Tale To Freight - Opowieść dla transportu towarowego, The Awe of Christmas - W Awe Bożego Narodzenia, Help!, SHoned Steel Blade - Szlifowane ostrze ze stali, Nature At Play, Defiance - Dunt, Debt - Dług, Author - Autor, Remembrance 2012, failure is I?, Poemat dla naszych czasów: 2012 and Beyond Zinstytucjonalizowane Fear; Zawsze zwolniony?, Poem For Our Time: 2012 and Beyond Institutionalized Fear; Forever Absolved?, Psycho-Sadistic Pleasure, Dissention, Poetry, Word’s Offering, Futile Wish, My Sovereign Bed, Finding Our Ruins, who knew?, Taint Of Remembrance, Will the Rain Ever Stop?, Word’s Communication, What Awaits Us?, A-lien Face?, Carney-ride To Nowhere, Symbol Symbolism, New Seeds To Sow?, Brooding Frustration, Joyous Tributary Ride, Proclamation, Posthumous Reward, Miracle of Nature, You, Merit of Presence, Paul Goodman - Not Forgotten?, Earthly Life Cycle, The Internet, Weary, A GUIDING HAND?, Poet’s Mask, Profound Reason, Poet’s Creed, Last Human Standing - Ostatnio Human Stały, Compilations, Future Reflection, The Penny, Global Conflagration, Stephen Colbert, Why?, Seed To Salvation, Ultimately, Underworld Of Existence, A Fish Named Don - Ryby Named Don, Forlorn Indenture - Forlorn Obligacji, FUTURE? - PRZYSZŁOŚĆ?, Voyage to Fate - Podróż do Fate, Paradoxical Clue - paradoksalne Clue, Music - Muzyka, Sanity’s Sound - Sanity Sound, Seasons - Pory roku, Life Eroding Strife - Życie erozji Strife, Laughter’s Hidden Reward - Nagroda Ukrytych śmiech, Dream’s Domain - Dream Domain, New Prosperity-Era Of Goodness - Nowy Dobrobyt-Era dobra, Artistry – A Gift To Give - Artistry - prezent dać, Blissful Nape’s Kiss - Błogi karku Kiss, Love Willing - miłość Willing, Humble Author - Humble Autor, Simple Words - Simple Words, Life Given - życie Biorąc pod uwagę, Pound for Pound - Funt na Pound, Eye - oko, Harsh’n Cruel (Lollabye) - Harsh'n Cruel (Lollabye), Paradoxical Truths - paradoksalne Prawdy,

Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register