13 november 2017

13 november 2017, monday ( Księga telefoniczna rodzaju 2.2017 )

998 - Straż pożarna
Jak cię parzy ,dzwoń do straży.

"Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41Biuro Szkolenia (22) 523 34 33Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26Biuro Finansów (22) 523 34 67Biuro Logistyki (22) 523 34 36Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12Biuro Prawne (22) 523 39 02Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06Godziny pracy: 8.15-16.15Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00 "
I powiadam wam,ogień was pochłonie,i bliźniego twego jeśli ostrożności nie zachowasz i zapałkami bawić się będziesz,lament...


list of responded items:

 

choose your artistic answer

 


number of comments: 5 | rating: 0/0 | report | add to favorite

Comments:

alt art,  

a zegarynka znowu wymownie przemilczana..

report |

Wieśniak M,  

gdy poczujesz chuć króliczą/ egzaminu nie zaliczą/ dzwoń na straż/ Jak cię sąsiad wkulsoni zachowaniem/ lub w moherkach zacne panie/ dadzą w twarz/ wykręć numer dzielnej straży/ bo nie sposób zauważyć/ na humory zadry czkawki/ gdy poleją cię z sikawki/ będziesz rad/ nierad/

report |

jeśli tylko,  

jeśli ostrożności nie zachowasz i zapałkami bawić się będziesz - zsikasz się w łóżko - lament! ;)

report |

Ananke,  

lament :P

report |
Terms of use | Privacy policy | Contact

Copyright © 2010 truml.com, by using this service you accept terms of use.


contact with us


Report this item

You have to be logged in to use this feature. please register